/ by /   Uncategorized / 0 comments

Director of Operations

Vanaf 1 januari 2019 is Vicente Ibañez benoemd als Director of Operations van Dekobo.

Vicente is hierbij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Dekobo en rapporteert aan de Gerente, Kees de Kok

SHARE THIS